Yaşama anlam yüklemek

--

Yaşama bir amaç, bir değer, bir sebep atamak; bunu yaparken istenmeyen olanı, ölme hakkını -birine potansiyel olarak kendini öldürme şansı verir.

Bunu örneklendirelim. Yaşamak için kendinize bir amaç edindiğinizi düşünün. Sizin için yaşamak, entelektüel bir gelişim süreci anlamına gelsin. Eceliniz gelene kadar kendinizi geliştirmeyi hedefleyin. Bu, kendinizi öldürmemeniz adına size bir sebep sunmakla beraber, yaşamınıza bir anlam atayabiliyor olmanız, aslen yaşamın kendi başına bir anlam taşımıyor oluşundan kaynaklanır; Bu, atanan anlamın sadece sizin için değerli ve geçerli -öznel olduğu anlamına gelir. O halde, atadığınız öznel anlam, bu anlama sizin kadar değer yüklememiş, entelektüel gelişimi anlamlı bulmayan biri tarafından bu anlamın ters bir şekilde ele alınabilmesi durumunu ortaya çıkarır; kişiye ölme tercihini kendiliğinden teslim eder.

Formül oluşturursak: Yaşamanın amacı, kendinizi öldürmemenin sizce X ise, ama başkası X'e siz gibi anlam yüklemiyorsa, yaşamak bu kişi için değerli değildir ve yaşamından vazgeçmeyi seçebilir.

Buradan çıkarılacak sonuç; tepeden inme bir anlam, bireyin yaşamını devam ettirmesi için kullanılabilecek bir yöntem değildir; aksine, ettirmemesi için teşvik edici bile olabilir. Ne yapalım? Bilmem.

--

--

Doç. Dr. Araştırmanı Öneririm

Yıllarını kronik can sıkıntısıyla geçiren (18) birinin cansıkıntıgüdümsel fikirleridir. Derin olayazan bir not defteri. Başka havalı kelime bilmiyorum